Kategórie:

Užitočné odkazy

Nájdete nás na Facebooku

Nanotechnológie na Facebooku

Nanotechnológie

Nanotechnológia je vedný odbor, ktorý sa zaoberá presnou a zámernou manipuláciou hmoty na úrovni atómov.

Všetky veci okolo nás sú vytvorené z atómov a vlastnosti týchto látok závisia na tom, ako sú vlastné atómy v tej ktorej látke usporiadané. Keď preorganizujeme atómy v kúsku uhlia, môžeme dostať diamant.

V oblasti nanotech sa pracuje so štruktúrami, ktoré majú rozmery rádovo v nanometroch (1 nm = 10-9 m). Atómy majú veľkosť 10-10 m, tj. 1 nm predstavuje niekoľko atómov.

Ich predcíznym poskladaním dokážeme vytvoriť materály s presne požadovanými vlastnosťami. Toto je v stručnosti zákldný princíp fungovania nanotechnológií.

 

Nanotechnológie - slovníček pojmov

 

Nanometer

1 nanometer = 10-6 milimetra (1 milióntina milimetra)
1 nanometer je asi tisícina z hrúbky ľudského vlasu.
Pre zrovanie veľkosť vírusov je asi 20-300 nanometrov.

Nanotechnológia

Vo všeobecnosti nanotechnológia je vedecký/technický odbor, ktorý sa zaoberá  tvorbou a využívaním materiálov a technológií v merítku 1-100 nanometrov.   

Príklady kde sa nanotechnológia ako veda uplatňuje:
elektronika, elektrotechnika (pamäťové média), zdravotníctvo (vstrebávanie liekov), strojárenstvo (výhodné vlastnosti materiálov), chemický, optický (optické filtre), automobilový, textilný priemysel (nanovlákna pre výhodné vlastnosti tkanín) ...

Nanočastica

Jednotka materiálu, ktorá je v merítku 1-100 nanometrov. Niektoré nanočastice sa nachádzajú prirodzene v prírode. Niektoré sú vytvorené umelo, s určitým cieľom.

Nanomateriály

Akýkoľvek materiál, v ktorom aspoň jedna dimenzia je v nanoškále 1-100 nanometrov. Často sa používa zlato, uhlík, striebro, titán, dioxid, kremík.

Ako to funguje?

Pri skúmaní častíc vedci došli k zaujímavému rozdeleniu podľa pomeru povrch/objem častice:

 • Povrch častice je väčší ako jej objem. Znamená to aj, že na povrchu častice je viac atómov ako vo vnútri.
 • Povrch častice je menší ako objem častice. Znamená to aj, že prevládajú atómy vo vnútri častice.
 • Správanie celej častice určujú prevládajúce atómy.

Nanočastice majú svoje špeciálne vlastnosti a správanie práve vďaka atómom prevládajúcim na ich povrchu.

Rozdelenie našich nanoproduktov z hľadiska spôsobu použitia 

Na našej stránke ponúkame nanoprodukty použiteľné v nasledujúcich oblastiach:

 • nano čistenie rôznych typov povrchov
 • nano ochrana rôznych typov povrchov
 • nano tepelná izolácia
 • produkty z nanostriebra (textil, fľaše, prípravky do bazénov)
 • nano aditíva

Rozdelenie našich nanoproduktov z hľadiska účinku

Na našej stránke ponúkame nanoprodukty s nasledujúcimi účinkami:

 • vodoodpudivé (nanoprodukty na ochranu povrchu)
 • antizahmlievacie (nanoprodukty na ochranu povrchu)
 • na zvýšenie lesku (nanoprodukty na ochranu povrchu)
 • proti  špine, povlakom, vodnému kameňu, hrdzi, riasam (nanoprodukty na čistenie a ochranu povrchu)
 • antigrafity (nanoprodukty na ochranu povrchu)
 • protišmykové (nanoprodukty na ochranu povrchu)
 • antibakteriálne (odevy, fľaše, ochrana povrchov),
 • protiplesňové (nanoprodukty na ochranu povrchu)
 • tepelná  izolácia (aerogel)
 • zníženie odparovania a energetických stát (tekutá plachta do bazéna)
 • aditíva do paliva (zlepšenie výkonu paliva)

Rozdelenie našich nanoproduktov z hľadiska materiálov, na ktoré sa nanášajú

Na našej stránke ponúkame nanoprodukty pre rôzne typy povrchov:

 • nanoprodukty na čistenie a ochranu povrchov - sklo, keramika, chróm, nerez, plasty a lakované povrchy, kameň, pórovité alebo minerálne povrchy, textil a koža, drevo
 • nano tepelná izolácia (pevné izolanty alebo nátery) –bežné interiérové stierky; tepelnú izoláciu rozvodov, výmenníkov, nádrží, potrubí; vonkajšie použitie v stavebníctve; kritické oblasti šácht a kanálov, ktoré pravidelne zaplavuje voda

Rozdelenie našich nanoproduktov z hľadiska miesta použitia

Nanoprodukty z našej stránky využijete v domácnostiach, na stavbách, pre automobily, motorky, lode; vhodné sú aj pre veľkoodberateľov v stavebnom a energetickom priemysle:

 • autá,  motorky, lode (nanoprodukty na ochranu povrchov, aditíva do paliva)
 • domácnosť (nanoprodukty na ochranu povrchov – široké využitie, pozrite si delenie produktov poľa typov povrchov a podľa druhov účinkov)
 • stavebníctvo (nanoprodukty na ochranu povrchov, nano tepelná izolácia)
 • spotrebiteľské produkty (textil, fľaše, kozmetika)

 

Zaujímavosti zo sveta nanotechnológií >>